caperers تصویر تصویری جشنواره جشنواره

caperers: تصویر تصویری جشنواره جشنواره پرسپولیس جشنواره فیلم جشنواره بین المللی فیلم اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی حمل بارهای سنگین با بازوی پوشدنی!

یک شرکت تولید کننده تجهیزات نظامی یک بازوی مکانیکی ساخته که به کارگران کمک می کند تا از ابزارهای سنگین در اوضاع های متفاوت و بدون احساس خستگی استفاده کنند.

حمل بارهای سنگین با بازوی پوشدنی!

حمل بارهای سنگین با بازوی پوشدنی!

عبارات مهم : اسکلت

یک شرکت تولید کننده تجهیزات نظامی یک بازوی مکانیکی ساخته که به کارگران کمک می کند تا از ابزارهای سنگین در اوضاع های متفاوت و بدون احساس خستگی استفاده کنند.

به گزارش مهر به نقل از نیواطلس، شرکت لاکهید مارتین، یک تولید کننده تجهیزات نظامی، چندی قبل یک اسکلت خارجی متحرک ساخت. این اسکلت مکانیکی جهت حمل کردن بارهای سنگین به کارگران کمک می کند و فشار ناشی از وزن ابزار را به جای بدن فرد به زمین انتقال یافته می کند.

حمل بارهای سنگین با بازوی پوشدنی!

اکنون این شرکت نسخه جدیدی از اسکلت خارجی صنعتی «فورتیس» ساخته هست. در این نسخه شرکت سازنده بخش های حمل بار را به طور جداگانه عرضه کرده است.

محصول تازه که بازوی مکانیکی فورتیس نام گرفته به کارگران کمک می کند تا از ابزارهای سنگین (حداکثر تا وزن ۲۳ کیلوگرم) در اوضاع های متفاوت و بدون احساس خستگی استفاده کنند.

یک شرکت تولید کننده تجهیزات نظامی یک بازوی مکانیکی ساخته که به کارگران کمک می کند تا از ابزارهای سنگین در اوضاع های متفاوت و بدون احساس خستگی استفاده کنند.

این بازوی مکانیکی متحرک با کمربندی دور بدن بسته می شود. علاوه برآنکه از وزن ابزارهای سنگین می کاهد باعث می شود لرزش و حرکت دستگاه نیز کاسته شود.

به گفته شرکت سازنده بازدیدکنندگان این اسکلت اعلام کرده اند از میزان خستگی آنها با کمک این دستگاه دوسوم کم کردن یافته هست. از سوی دیگر بهره وری و کیفیت کار در کنار خطر جراحت هنگام کار نیز کاسته شده است است.

ایده مهم ساخت این اسکلت در ارتش آمریکا شکل گرفت تا در حمل بارهای سنگین طی مسافت های طولانی به سربازان کمک کند. ولی بعد از مدتی کارخانه ها و کشتی های نیروی دریایی نیز این ابزار را به کار بردند.

حمل بارهای سنگین با بازوی پوشدنی!

واژه های کلیدی: اسکلت | کارگران | مکانیکی | احساس خستگی | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs